Přejít na obsah

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z. s.

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Na Náměstí 29

257 03 Jankov

 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z. s.

 

Datum: 10. 10. 2022

Místo konání: Jankov

Přítomni: Švestková, Bukačová, Vrzalová, Krchová, Adamová, Melicharová, Kuncová, Fialková, Kučerová

Omluveni: Grňová, Šulcová

1. Volba nového místopředsedy

· Pí Švestková se vzdává funkce místopředsedy, výbor navrhuje Adélu Fialkovou jako nového místopředsedu spolku:

o Pro: 9

o Proti: 0

o Zdrželi se: 0

§ Výbor zvolil Adélu Fialkovou jako nového místopředsedu Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov

2. Návrh a zvolení nových členů Kontrolní komise

· Výbor navrhuje do Kontrolní komise Věru Vostřákovou, Lucii Jonsztovou a Ivo Křiváčka

· Výbor navrhne na plenární schůzi tyto členy

3. Předschválení zvýšení členských příspěvků

· Výbor navrhuje zvýšení členských příspěvků o 100 Kč za členství/rodinu + o 100 Kč pastelkovné za každé dítě

o Pro: 9

o Proti: 0

o Zdrželi se:0

4. Příprava na plenární schůzi KR

· Výbor navrhne ke schválení zvýšení členských příspěvků o 100 Kč na členství (tj. 600 Kč za člena) a o 100 Kč za každé dítě (pastelkovné 400 Kč za každé dítě člena)

· Schválení nového předsedy zvoleného výborem

· Schválení nového místopředsedy

· Volba členů Kontrolní komise

· Schválení členů výboru

· Oficiální předání funkce předsedy novému předsedovi

· Na plenární schůzi vytvořit novou prezenční listinu členů (I. Kuncová)

· Předat informace o plese konaném 27.1.2023 a zároveň apelovat na rodiče s pomocí se sháněním tomboly a zajištěním plesu

5. Ples KR

· Termín 27.1. 2023, hudba Maďar Band

· Zajistit koncesi na občerstvení na plese (I. Kuncová)

· Zažádat Obec Jankov o půjčení/pronájem sálu a prostor hospody (I. Kuncová)

· Příprava prázdných lístků do tomboly – zjistit možnost spolupráce se ZŠ

· Na příští schůzi je třeba dořešit občerstvení na plese, občerstvení pro kapelu

6. Uvolnění příspěvku cca 10.000 Kč ZŠ a MŠ Jankov na exkurzi pro 1. stupeň ZŠ:

· Souhlasí: 9

· Nesouhlasí: 0

· Zdrželi se: 0

 

7. Uvolnění příspěvku cca 100 Kč na dopravu 1. třídy do knihovny ve Voticích

· Souhlasí: 9

· Nesouhlasí: 0

· Zdrželi se: 0

 

Zapsala: Švestková Termín a podpis: 10. 10. 2022

Zkontrolovala: Vrzalová Termín a podpis:

Schválila: Kuncová Termín a podpis


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace