Přejít na obsah

Zápis ze schůzky

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Jankov konané 6. 6. 2019

Přítomni: Ing. Vladimíra Buchalová, Ing. Radek Maceška, PaedDr. Jana Sochůrková

Nově zvolení zástupci do Školské rady se z podnětu ředitele ZŠ a MŠ Jankov sešli na prvním úvodním zasedání dne 6. 6. 2019 v budově ZŠ Jankov.

Program jednání:

1. volba předsedy Školské rady

2. jednací řád

3. zpráva starostky Obce Jankov o zahájení rekonstrukce budovy školy

 

1. Volby předsedy Školské rady:

Navrhovaný kandidát: Ing. V. Buchalová

Zvolený kandidát: Ing. V. Buchalová

2. Školská rada projednala jednací řád a schválila jej bez připomínek. Školská rada se usnesla, že se po dobu svého funkčního období bude scházet minimálně dvakrát ročně.

3. Školská rada bere na vědomí zprávu starostky Obce Jankov paní J. Jonsztové o zahájení rekonstrukce budovy základní školy v červnu 2019.

 

 

V Jankově, dne 6. 6. 2019

Zapsala: Jana Sochůrková

Podpisy přítomných: .………………………………………………………………

                                   ……………………………………………………………….

                                   ……………………………………………………………….

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace