Přejít na obsah

Školní rok 2017-2018

Den Země

vloženo 3. květen 2018

      Letošní Den Země připadl na neděli 22. dubna. Jelikož je naše škola, tak jako každá jiná, o víkendu uzavřena, rozhodli se žáci 1. stupně ZŠ Jankov oslavit den věnovaný planetě Zemi již v pátek 20. dubna. Tradičně měli žáci 5. třídy za úkol vymyslet zábavný program pro mladší spolužáky. Protože byl celý den úzce spjat s přírodou, připravili si páťáci procházku do okolí Jankova spojenou s plněním zapeklitých úkolů a úklidem odpadků. Příprava celého dne byla velmi náročná. Trasu si žáci raději prošli již ve čtvrtek během odpoledního vyučování, aby si byli jistí, že ji zvládnou i ty nejmenší děti z 1. třídy. Druhého dne, v pátek 20. dubna, se páťáci sešli v 7.40 hodin před budovou školy a vyrazili společně připravit trasu s úkoly pro jednotlivé třídy. Trasa byla značena šipkami a fáborky. Ostatní žáci z mladších ročníků mezitím ve škole luštili šifru v morseovce, která jim prozradila, kudy celá trasa povede a co je během dnešního dne čeká. První stanoviště bylo na hrázi rybníka Hrad, kde byly tajné zprávy ukryty v lahvích, které musely děti za pomoci provázků vylovit z vody. Na tomto stanovišti se doplňovala známá česká přísloví. Cesta dále pokračovala kolem celého Jankova. Během cesty bylo několik zastavení s ukrytou zprávou. Jedním z dalších úkolů bylo přenést nejlehčího spolužáka vyznačenou trasou, vymyslet básničku s danými slovy, zakreslit jednotlivé body do mapy Jankova a zazpívat libovolnou písničku. Když byli všichni v cíli, čekal na ně již rozdělaný oheň, na kterém si mohli opéci voňavé špekáčky. Počasí nám velmi přálo, proto si všechny děti Den Země velmi užily. Těšíme se zase příště.     Lucie Macešková a žáci 5. třídy ZŠ Jankov

McDonald´s Cup

vloženo 26. duben 2018

      V pondělí 23.4.2018 jsme se zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Turnaj se konal ve Vlašimi a v Benešově. Turnaje se zúčastnilo 13 žáků ze čtvrté a z páté třídy. Z 10 mužstev jsme skončili na pátém místě a mezi 8 nejlepších týmů benešovského okresu jsme nepostoupili.

 

Koncert - Muzikály

vloženo 2. březen 2018

      28. února se v obecním sále uskutečnil výchovný koncert " To nejlepší z českých a světových muzikálů". Účinkovali Kateřina Ševidová a Zdeněk Kopecký. Součástí programu byl výklad o autorech, historii a současnosti světa muzikálu. Do programu byli zapojeni i žáci - Bára Kocourková z 8. třídy a Katka Slabá z 9. třídy. Zahrály na klávesy a žáci ze všech ročníků si s nimi mohli na pódiu zazpívat. Koncert měl velký úspěch.

Zpívání koled v kostele

vloženo 22. prosinec 2017

Letos si opět zazpívaly děti z prvního stupně koledy v jankovském kostele za doprovodu varhan. Program zahájily děti z mateřské školy přednášením  vánočních básniček pak následovalo vystoupení páté třídy - vánoční písně, které nacvičili se svou třídní učitelkou. Program jsme zakončili společným zpěvem koled. 

Preventivní program Městské policie Benešov

vloženo 11. prosinec 2017

11. 12. 2017 do jankovské školy opět zavítala paní Andrea Koubová z Městské policie v Benešově, která si s námi přijela popovídat o nejrůznějších tématech, které se lišily podle jednotlivých tříd. Jako první si 6. třída vyslechla informace o kyberšikaně, 8. třída o trestní odpovědnosti a 9. třída o problematice domácího násilí. Na naši 7. třídu tentokrát vyšlo téma bezdomovectví. Byla to velice poučná přednáška. Dozvěděli jsme se například, jak fungují azylové domy, zda mohou bezdomovci přespávat na veřejných místech a jak vypadá jejich život. Velice nás překvapila informace, že se většina bezdomovců po několika letech na ulici už nechce vrátit do normálního života. Toto téma nás velice zaujalo a už se těšíme na příští rok na téma trestní odpovědnosti.    Nikola Procházková, Vendula Matoušková, 7. třída

Exkurze II. stupně

vloženo 1. prosinec 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 celý druhý stupeň ZŠ Jankov vyrazil na exkurzi do Českých Budějovic. Jako první jsme zamířili do planetária. Jelikož nás zdržela dopravní zácpa, museli jsme se hned po ránu trochu proběhnout, abychom program v planetáriu stihli. Jako první nám v planetáriu pustili dva filmy, které nás seznámily se sluneční soustavou a velikostí vesmíru. Následně jsme se přesunuli do místnosti, kde nám zaměstnanci promítli na strop hvězdnou oblohu a učili jsme se hledat souhvězdí. Také jsme se podívali do kupole planetária, kde jsme pomocí dalekohledu pozorovali Slunce.

Po skončení programu jsme zamířili do Jihočeského muzea, kde na nás čekal vzdělávací program na téma doba kamenná. Mohli jsme si vyzkoušet pravěké nástroje i oblečení. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a v závěru programu jsme všichni vyplnili pracovní list, abychom ukázali, co jsme si z exkurze odnesli. Den jsme si moc užili a už se těšíme na další školní akce.

Nikola Procházková, Sára Havlíčková, Veronika Lišková

Turnaj v sálové kopané

vloženo 9. listopad 2017

Ve středu 1. listopadu se chlapci ze 2. stupně ZŠ Jankov zúčastnili turnaje v sálové kopané, který pořádala VOŠ a SZeŠ Benešov. Reprezentovali naši školu s opravdovým nasazením, ale v silné konkurenci ostatních škol nakonec obsadili 4. místo. Velmi nás potěšilo, že nejlepším hráčem dne byl vyhlášen právě člen našeho týmu – Viktor Liška, žák 6. ročníku. Všem zúčastněným hráčům děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy.         Lucie Šulcová

Dopravní výchova

vloženo 8. listopad 2017

Dne 17. října se žáci 4. třídy ZŠ a MŠ Jankov zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Benešově. Akce byla zorganizována členy městské policie. Nejdříve si žáci zopakovali dopravní značky, seznámili se s pravidly bezpečnosti cyklistů v silničním provozu a pak si vyzkoušeli jízdu na kole či na koloběžce na dopravním hřišti. Střídali se v jízdě a vyzkoušeli si i roli chodců. Tato akce byla zdařilá a velmi prospěšná.    Jana Holubová

Den řemesel na Šelmberku

vloženo 7. listopad 2017

Dne 6. října se 4. třída ZŠ a MŠ Jankov zúčastnila akce Den řemesel, která byla připravena pro 4. třídy základních škol Mikroregionu Voticko v areálu společnosti Danar na Šelmberku. Žáci se seznámili se 6 středověkými řemesly, které si mohli i sami vyzkoušet. Na chvíli se z nich stali kováři, písaři, brašnáři, přadleny, hrnčíři a střelci z luku. Žákům se program velmi líbil. Odvezli si vlastnoručně vyrobené drobné předměty a spoustu informací a zážitků. Akce byla velmi pěkně připravena a zorganizována.      Jana Holubová

Exkurze I. stupeň - Podblanické ekocentrum ve Vlašimi a muzeum Podblanicka ve Vlašimi

vloženo 3. listopad 2017

Spaníčko 5. třídy

vloženo 3. listopad 2017

Mykologická přednáška

vloženo 30. říjen 2017

V pátek 13. 10. 2017 naší školu navštívil mykolog Jaroslav Malý, který pro nás měl připravenou přednášku o houbách a jejich účincích. Postupně nám představil celou řadu zajímavých hub, které rostou u nás i v zahraničí. Některé nám dokonce nasbíral a přinesl do třídy. Dozvěděli jsme se, že v našich lesích nemusíme sbírat jen hřiby a babky, ale že je možné obohatit si smaženici například o holubinky nebo o muchomůrku růžovku. Poučil nás také o tom, jak nasbírané houby zpracovat a jak se zachovat při otravě houbami. Pan Malý nám kladl celou řadu otázek a za správné odpovědi jsme dostávali bonbóny. Celá přednáška byla zajímavá a velmi nás bavila.       Barbora Kocourková, Anna Buchalová, Veronika Wittnerová, Michaela Dvořáková 8. třída 

Hodiny finanční gramotnosti

vloženo 30. říjen 2017

20. 10. 2017 nás již po několikáté přijel navštívit Ing. Donát, který každý rok v osmé a deváté třídě připravuje speciální vyučovací hodiny zaměřené na finanční gramotnost. My jsme již v deváté třídě, takže jsme v první řadě museli říct, co si pamatujeme z hodin, které jsme absolvovali minulý rok. Za správnou odpověď jsme vždy dostali sladkou odměnu, takže to bylo poměrně příjemné opakování. Letos jsme probírali například půjčky a rodinný rozpočet, jak si spočítat úroky a dozvěděli jsme se spoustu praktických informací. Tyto hodiny jsou pro nás vždy poučné a určitě velice užitečné do života, a proto se jich rádi účastníme.        Kateřina Slabá, Karolína Moudrá 

Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

vloženo 18. leden 2017

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. O konkrétním datu budou rodiče informováni na vývěskách a na webových stránkách naší školy.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace