Přejít na obsah

Režim školní družiny

 1. Provoz školní družiny
  • Ráno:             7:00 – 7:30 hod.
  • Poledne:       11:20 – 12:45 hod.
  • Odpoledne:   12:45 – 16:00 hod.
    
 2. Ranní provoz školní družiny probíhá v prostorách ŠD. Žáci přicházejí průběžně od autobusů. Dozor v šatně vykonává školník.
   
 3. V 7:30 hod. se žáci rozcházejí do tříd. Dozor přebírají pověření učitelé. Paní vychovatelky dohlédnou na to, aby třída, ve které byla družina, zůstala v pořádku.
   
 4. Po skončení dopoledního vyučování přebírají pí. vychovatelky žáky zapsané do polední družiny před jídelnou. Žáci odcházejí pod vedením vychovatelek do prostor ŠD.
   
 5. Žáky, kteří skončili vyučování ve 12:15 hod., odvede do školní družiny pověřený učitel.
   
 6. Žáky, kteří mají odpolední vyučování, předá vychovatelka dozoru. Odjíždějící žáky propustí na autobus a ostatní žáci zůstávají do odpolední družiny. Pokud některý den v týdnu převyšuje počet žáků zapsaných do polední družiny 25 dětí, je polední družina provozována ve třech skupinách.
   
 7. Odpoledne vychovatelka propouští žáky v čase uvedeném na zápisním lístku. Pokud žák odchází ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisovém lístku, je nutno žáka písemně omluvit.
   
 8. Dojde-li během jakékoliv činnosti k poranění, je žák povinen toto ihned nahlásit paní vychovatelce.
   
 9. Dojde-li k poškození hračky nebo zařízení družiny, jsou žáci povinni toto hlásit paní vychovatelce. Svévolně poškozené věci hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
   
 10. Po odchodu posledního žáka z družiny paní vychovatelka zkontroluje prostory, kde žáci pobývali. Při svém odchodu družinu zamkne.
   
 11. Míčové hry jsou na školním dvoře zakázány.

 

V Jankově dne 30.8.2012


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace