Přejít na obsah

Schůzka 26. 9 2023

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Na Náměstí 29

257 03 Jankov

 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z. s.

Datum: 26.9. 2023

Místo konání: Jankov

Přítomni: Melicharová, Švestková, Vrzalová, Pávová, Fialková, Adamová, Šulcová, Kuncová

Omluveni: Krchová, Kučerová

 

- Přivítání Lenky Pávové, nové členky Výboru za 1. třídu

- Plenární schůze v listopadu 2023:

o zjistit datum od ZŠ (Ilona)

o příprava programu na plenární schůzi (výdělek z plesu, příspěvky, příspěvek pí Králové, pozvánka na ples 26.1. 2024 + apelace na pomoc rodičů při přípravě a konání, poděkování rodičům za spolupráci atd.)

- Ples 2024:

o termín 26.1. 2024

o kapela Tomáš Maďar Band

o pomoc rodičů na přípravě a organizaci – apelace na plenární schůzi a následně každý člen výboru ve své třídě zajistí minimálně dva dobrovolníky

- Schválení dopravy na dopravní hřiště v Benešově pořádané PČR – cca 5000 Kč:

o Souhlasí: 8

o Nesouhlasí: 0

- Informace ze ZŠ – z výdělku z plesu 2023 organizuje škola divadlo pro 1. a 2. stupeň (1. stupeň navštíví Divadlo na Fidlovačce, představení Betlém hledá superstar)

- Diskuze na téma získání dalších finančních prostředků – granty, dotace, nadace ČEZ atd.

Zapsala: Kuncová Termín a podpis 26.9. 2023


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace