Přejít na obsah

Schůzka 6. 2. 2024

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z.s.

Na Náměstí 29

257 03 Jankov

 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Jankov z. s.

Datum: 6. 2. 2024

Místo konání: Jankov

Přítomni: Melicharová, Pávová, Šulcová, Kuncová, Adamová, Fialková, Vrzalová

Omluveni: Švestková, Kučerová, Krchová

 

1. Ples Klubu rodičů

§ Shrnutí úspěšnosti plesu (zisk cca 40,000 Kč), vyřízení posledních formálních záležitostí, návrhy a postřehy do dalšího roku, dále

· Z výtěžku plesu navrhuje Výbor zaplatit žákům ZŠ a MŠ Jankov .

o kulturní akci – divadlo pro první a druhý stupeň

§ komunikace se školou (Ilona)

§ návrhy (Divadlo ABC a Petr Pan, Národní divadlo, Rudolfinum)

o výlet pro žáky 9. ročníku

§ Výbor jednohlasně navrhuje uvolnit 500 Kč na žáka

§ Komunikace se školou a třídní učitelkou (Ilona)

· V dalším roce budeme řešit jak co nejvíce zamezit užívání alkoholu dětí mladších 18 let!

 

2. Ples 2025

§ Ples v roce 2025 se bude konat 25.1. 2025 v pátek

§ Kapela domluvena s p. Kuklíkem (bývalá kapela Proměny)

 

Zapsala: Kuncová Termín a podpis 7. 2. 2024

Zkontrolovala: Pávová Termín a podpis

Schválila: Kuncová Termín a podpis 7. 2. 2024


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace