Přejít na obsah

2020

Důležité upozornění - dny boje proti covidu

vloženo 16. prosinec 2020

Důležité upozornění pro rodiče a žáky ZŠ Jankov:

Vážení rodiče a žáci,

nařízením vlády byla 21. a 22. prosince 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol. Z tohoto důvodu MŠMT stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle školského zákona.

Tyto dny tedy nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

Nebude v provozu školní družina.

Není možné poskytnout žákům školní stravování.

Obědy budou automaticky všem žákům odhlášeny. O tyto dva dny bude prodlouženo volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

Mateřská škola zůstává v provozu beze změn.

Lze předpokládat, že další omezení se budou aplikovat i v lednu 2021. Pokud zůstanou protiepidemická nařízení ve 4. stupni, tak v pondělí 4. ledna 2021 přijdou do školy žáci všech tříd prvního stupně a taktéž žáci 9. ročníku. Pro žáky 6. až 8. ročníku bude nadále pokračovat rotační prezenční výuka. V týdnu od 4. ledna zahájí prezenční výuku žáci 8. ročníku (dle stálého rozvrhu v sudém týdnu). Žáci 6. a 7. ročníku budou mít od 4. ledna distanční výuku, prezenčně se budou vzdělávat od 11. ledna (dle stálého rozvrhu v lichém týdnu).

Václav Nerad, ředitel školy

Inzerát

vloženo 30. listopad 2020

ZŠ a MŠ Jankov přijme od  1. 1. 2021 vychovatelku a školního asistenta/asistenta pedagoga pro ZŠ.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. Informace na zs@jankov.net nebo na tel. čísle 317 833 235.

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 25. listopad 2020

Od 30. 11. 2020 do školy nastupují všechny ročníky 1. stupně a  9. ročník.  Vyučování se ve všech třídách  vrací ke stálému rozvrhu ze září 2020.

Od 30.11. končí on-line vysílání hodin pro třídy, které zůstávají v distanční výuce. 

Funguje školní družina a školní jídelna. Obědy  jsou třídám, které budou přítomny ve škole, automaticky obnoveny.

Pro zbylé třídy 2. stupně nastává rotační distanční výuka s týdenním cyklem.  V (lichém) týdnu od 30. 11. do  4.12. se prezenčně vzdělávají žáci 8. ročníku. V (sudém) týdnu od 7.12. do 11.12. se prezenčně vzdělávají žáci 6. a 7. ročníku. V dalších týdnech pokračuje toto střídání lichý/sudý týden.    

Žáci 2. stupně, kteří se daný týden vzdělávají distančně a mají zájem obědy odebírat, si musí obědy předem přihlásit a následně odnést domů. 

 

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 16. listopad 2020
Od 18.11. bude opět zahájena prezenční výuka  pro 1. a 2. třídu.
  Školní jídelna a družina  budé též  v provozu, žáci ale budou v oddělených skupinách podle tříd.  Po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině je nutné mít  roušku a dodržovat hygienická nařízení. 
 Ranní družina bude otevřena od 7:00.
 Obědy jsou dětem navštěvujícím školní jídelnu automaticky přihlášeny, v případě nemoci je nutné je od 18. 11. odhlásit.

 

Podzimní prázdniny

vloženo 23. říjen 2020

Stravování žáků

vloženo 23. říjen 2020

V případě pokračování distanční výuky od 2. 11. 2020 je nutné přihlásit obědy nejpozději 30. 10 2020.

Podmínky pro poskytování stravování jsou jstejné jako v článku  z 13. 10. 2020 OBĚDY V DOBĚ NAŘÍZENÉ DISTANČNÍ VÝUKY.

Informace pro rodiče

vloženo 13. říjen 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

- provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ.

Žáci všech tříd se budou od 14. 10. 2020 vzdělávat distančně podle pravidel distanční výuky.

- provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Školní družina bude uzavřena.

Mateřské školy jsou stále v provozu.

OBĚDY V DOBĚ NAŘÍZENÉ DISTANČNÍ VÝUKY

vloženo 13. říjen 2020

OBĚDY V DOBĚ NAŘÍZENÉ DISTANČNÍ VÝUKY

Od 14. 10. jsou všichni žáci po dobu distančního vzdělávání automaticky odhlášeni ze stravování. Provoz školní jídelny zůstává nepřerušen.

Žáci se nemohou nadále ve školní jídelně stravovat, ale mohou obědy odebírat za dodržení následujících podmínek:

V případě, že budou chtít v tomto období oběd odebrat, musí si ho předem přihlásit a v den výdeje přinést nejpozději do 8:00 jídlonosiče (min. 2 omyvatelné podepsané nádoby bez tašek) do školní jídelny. Vyzvednutí oběda je možné v době od 11:00 do 11:30.

Obědy na 14. – 16. 10. přihlašte nejpozději do 14. 10. 8:00

19. – 23. 10. přihlašte nejpozději do 19. 10. 8:00

Informace pro rodiče

vloženo 9. říjen 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) se zavádí na celém území České republiky u 2. stupně základních škol střídavá výuka. V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 7. třídy (žáci 8. a 9. třídy se vzdělávají distančně). V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 8. a 9. třídy (žáci 6. a 7. třídy se vzdělávají distančně). Nejedná se o distanční výuku celé školy, ale jen vybraných ročníků. V tomto období se při distančním vzdělávání žáci řídí stálým rozvrhem a mají povinnost se vzdělávat prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine přes záložku DOMÁCÍ ÚKOLY (úkoly nebudou zadávány z Tv, Hv, Vv a Pč).

Žáci v době distančního vzdělávání budou automaticky odhlášeni ze stravování. V případě, že budou chtít v tomto období oběd odebrat, musí si ho předem přihlásit a v den výdeje přinést nejpozději do 8:00 jídlonosiče (min. 2 omyvatelné podepsané nádoby bez tašek) do školní jídelny. Vyzvednutí oběda je možné v době od 11:00 do 11:30.

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, na 26. října a 27. října 2020 volné dny. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října.

Informace pro rodiče

vloženo 23. září 2020

Volný den ředitele školy

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyhlašuji z důvodu zhoršené epidemiologické situace v našem okresu na 25. 9. 2020 volný den pro žáky základní školy.

V mateřské škole provoz přerušen nebude.

 Mgr. Václav Nerad, ředitel školy 

Inzerát

vloženo 9. červen 2020

ZŠ a MŠ Jankov přijme od  1. 9. 2020 učitele (učitelku) pro1. stupeň ZŠ.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. Informace na tel. čísle 724831800. 

Dětský tábor SDH Ratměřice

vloženo 2. červen 2020

ZÁPIS k povinné školní docházce

vloženo 29. březen 2020

ZÁPIS k povinné školní docházce

se uskuteční ve dnech od 1. 4. do 14. 4. 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky na tomto odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Formulář přihlášky vyplní zákonný zástupce dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší.

Registraci provedou též zákonní zástupci dětí, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a dětí po odkladu. Rodiče, kteří žádají o odklad, budeme telefonicky kontaktovat a řešit dodání potvrzení (od školního poradenského zařízení a dětského lékaře) k odkladu individuálně.

Po ukončení zápisů a zpracování údajů Vás zašleme informace týkající se převzetí Rozhodnutí o přijetí či odkladu povinné školní docházky.

 

Zápis do 1. třídy

vloženo 9. březen 2020

PF 2020

vloženo 20. prosinec 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace