Přejít na obsah

Aktuální informace

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 8. duben 2021

Informace k průběhu testování žáků při návratu k prezenční výuce

 

Od 12. 4. 2021 zahájíme prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. dubna se budou prezenčně vzdělávat pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku.

V následujícím týdnu od 19. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku (v tomto týdnu se žáci 3. až 5. ročníku vrací k distanční výuce dle stávajícího rozvrhu on-line vysílání).

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu samosběrem pomocí antigenních testů (LEPU test). V každé třídě budou při testování přítomni dva pedagogičtí pracovníci (třídní učitel a asistent), kteří budou žákům s testováním pomáhat. K testování resp. k prezenční výuce se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá žádný z příznaků infekčního onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos,  bolest hlavy).

 

Testování v pondělí – pokud bude zjištěn pozitivní AG test u žáka, žák odchází po vyzvednutí rodičem domů, ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Žák se může vrátit do výuky až po negativním RT-PCR testu.

Testování ve čtvrtek - pokud bude zjištěn pozitivní AG test u žáka, celá třída odchází domů a čeká na potvrzující RT-PCR test daného žáka. Pokud bude pozitivní, celá třída má karanténu. Pokud bude negativní, vrací se celá třída do školy.

 

Při testování žáků 1. - 3. ročníku bude umožněna asistence zákonného zástupce při provádění testu.

Zákonný zástupce se svým dítětem přijde před vyučováním do prostor školní družiny. Zde mu bude umožněna asistence u testování. Po negativním testu dítě odchází do třídy a společného testování během první vyučovací hodiny se již neúčastní.

 

Testování se nebude provádět u dětí:

- kterým byla nařízena karanténa z důvodu onemocnění Covid -19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR. Tuto skutečnost zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře, zprávou z laboratoře či čestným prohlášením,

- které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace 2. dávky.

 

Žáci, kteří se nezúčastní testování, se nemohou účastnit prezenčního vzdělávání. Škola není povinna poskytovat těmto žákům distanční výuku a žáci budou povinni se dále vzdělávat formou samostudia.

 

Z výše uvedených důvodů nebude ranní družina v provozu, budova školy bude přístupná od 7:00. Žáci budou z šatny rovnou odcházet do svých kmenových tříd. Odpolední družina bude probíhat ve dvou separovaných odděleních podle kmenových tříd (družina pouze pro 1. – 4. třídu).

 

Obědy budou všem žákům tříd v prezenční výuce automaticky přihlášeny (v případě nemoci je nutné je odhlásit obvyklým způsobem).

Registrace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/2022

vloženo 29. březen 2021

Od 5. 4. do 14. 4. 2021 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku základní školy.

Žadatelé o přijetí k základnímu vzdělávání a žadatelé o odklad se registrují na tomto odkazu:

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Jankov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3293

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis do 1. třídy

vloženo 23. březen 2021

Vítězné práce soutěže Pod rouškou - výtvarné i literární

vloženo 22. březen 2021

Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Pod rouškou.

Tak už zase tři měsíce učíme distančně. Jsme izolovaní a vyčerpaní. My učitelé máme nebo hledáme každý nějakou metodu, jak si doplňovat energii a zlepšit náladu. Chodíme ve volných chvílích ven nadýchat se čerstvého vzduchu a pobýt v přírodě, někdo čte, jiný něco tvoří.

A jak jsou na tom naši žáci? Co prožívají, jak se cítí? Zkusily jsme nabídnout žákům ze 2. stupně možnost, aby se ze svých pocitů z distanční výuky „vykreslili či vypsali“. Vyhlásily jsme literární a výtvarnou soutěž na téma Pod rouškou. Děti mohly psát libovolné texty – báseň, zápis blogera, vyprávění, deníkový zápis a podobně, mohly tvořit libovolnou technikou – kreslit, malovat, vyrobit 3D dílo. Uzávěrka soutěže byla 15. března, porota složená z učitelů druhého stupně vyhodnotila tři literární a tři výtvarné práce. Díla nás hodně zasáhla, zde si je můžete prohlédnout.

Jana Feřteková a Olga Kolářová

 

1.místo Marie Kebrlová 6. tř.

2.místo Klára Kytýrová 8. tř.

3.místo Viki Pávová 7. tř.

Literární soutěž vítězné práce:

1. místo:   Adéla Zdvihalová, 6. třída

Můj život pod rouškou

Ze začátku zdál se mi život pod rouškou

býti velikou zkouškou.

Než mamka z práce domů přišla,

tak jsem si sama roušku spíchla.

Tenkrát to byl velký hit

svoji vlastni roušku mít.

Dodnes vzpomínám, když jsem měla první online výuku,

jak mamka držela mě za ruku.

Mamka dodává mi odvahy, že jednou až TO skončí,

pojedem se podívat do obchodního centra do Prahy.

A já jí to věřím,

proto se ve škole snažím.

Kvůli křiku o přestávce

nechce se mi do školy vracet.

Raději ráno vstanu

a k babičce učit se jedu.

A co mi to všechno dalo?

Že ke štěstí stačí málo.

Hlavně zdraví pro rodinu,

ať můžu jezdit na návštěvu.

 

       2. místo: Tereza Vaňková,  7. třída                                          

Nelehká situace - Covid -19

     Tento virus Covid -19 nebo také SARS-CoV-2 je v naší republice už přes rok. Slovo COVID se skloňuje snad ve všech pádech. Mluví a píše se o něm úplně všude. Ke třem pravidlům R-roušky, ruce, rozestupy, která se mají dodržovat, přibylo teď další R-respirátory.  Je potřeba, aby všichni lidé tato pravidla dodržovali. Tím by se situace měla zlepšovat.

     Distanční výuka mě ze začátku bavila. Čím déle to trvá, tím více je unavující sedět jen za počítačem. Tato výuka je velmi náročná a už moc dlouhá. Nejraději bych chodila do školy a potkala se se svými spolužáky a učiteli naživo. Chtěla bych chodit s kamarády ven a jen tak bych něco podnikala. Vůbec jsem si dříve nevážila těch běžných věcí, jako je jít nakupovat nebo plavat do bazénu, jet na výlet nebo jen tak jet na návštěvu za babičkou a dědou. Tyto věci jsem dříve brala automaticky a byly pro mě samozřejmostí. Nyní si těchto věcí víc vážím.

     Doufám, že už se tato situace zlepší, že nebude denně přibývat tolik nakažených a že pomůže očkování. Věřím a doufám, že se vše už bude pomalu vracet do normálního života a budeme moci dělat vše jako před rokem.

                                                                                                           

3. místo: Zuzana Švestková, 6. třída

Dopis do zavřené školy

     Tento školní rok jsme se bohužel do školy mockrát nepodívali. Od října se stále učíme formou distanční výuky, která má své plusy a mínusy. Nebudete mi věřit, ale učení z domova je náročné jak pro žáky, rodiče, tak i pro učitele.

PLUSY : Nemusím vstávat tak brzy a dojíždět do školy, mám víc času pro sebe. Pokud mě přepadne hlad, vždy je něco dobrého po ruce, co mohu sníst i během online výuky. Můžu být celý den v pyžamu.

MÍNUSY : Když nepochopím nové učivo, musím se ho doučit sama. Počítač mi plně nenahradí přímý kontakt s učitelem ve škole. Přijde mi, že jsme při prezenční výuce stihli probrat více učiva v hodině. Paní učitelka nám novou látku při online výuce trpělivě vysvětlí, ale procvičování je na nás.

     Bohužel se ani nemůžeme vidět se spolužáky, což mi hrozně chybí. Také mi samozřejmě chybí paní učitelky. Těšila jsem se, až si rozdáme na Vánoce dárky, ale bohužel se to nestalo a dárky pro spolužáky mi leží ve skříni a čekají, až je rozdám spolužákům a udělám jim radost.

Raději bych chodila do školy každý den jako dříve. Setkávala se s kamarády a jezdila na školní výlety a vzdělávací akce. Také mi chybí ranní cesty do školy, když jsem vstávala do tmy. Nebo když jsem dělala snídani rychleji, než ji jedla.

     Věřím, že lidstvo virus porazí a vše se vrátí opět do normálu. A jednou o tomto těžkém období budu vyprávět svým dětem.

 

Nová složka na našem webu - Prezentace školy

vloženo 7. březen 2021

http://zs.jankov.net/zakladni-skola/informace/prezentace-skoly

Zápis do 1. třídy

vloženo 2. březen 2021

ZS¦î-Jankov-logo-znak-c¦îerne¦ü-02.jpgInformace pro rodiče budoucích žáků první třídy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informační online schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční

ve středu 10. března 2021 od 16 hodin.

Ke schůzce se můžete připojit na počítači nebo přes mobilní telefon: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

V průběhu schůzky budete informováni o podmínkách vzdělávání v jankovské škole a o průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční v termínu od 12. do 14. dubna 2021.

K zápisu se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Vedení školy společně s třídní učitelkou bude připraveno odpovědět na Vaše dotazy týkající se vzdělávání žáků, organizace zápisu, možného odkladu školní docházky a také průběhu setkávání dětí v rámci našich tradičních předškoliček.       

Mgr. Václav Nerad, 724831800

Informace pro rodiče a žáky

vloženo 28. únor 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 o přijetí krizového opatření se od 27. února 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Žáci 1. a 2. tříd přechází na distanční výuku. Aktuální rozvrh on-line vysílání všech ročníků najdete v sekci Distanční výuka.

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/…emu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

 

Nový příspěvek ŠD

vloženo 26. únor 2021

Modrý a žlutý den

Inzerát

vloženo 25. únor 2021

ZŠ a MŠ Jankov přijme od 1. 9. 2021 KVALIFIKOVANÉHO učitele pro 1. stupeň ZŠ.  Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. 

Ledové ozdoby - 2. třída

vloženo 22. únor 2021

Druháčci vyráběli ledové ozdoby.

Přinesli si přírodní materiál (semínka, větvičky, suché květy, šípky, jeřabiny apod.), který naskládali do krabiček, přidali provázky, zalili vodou a dali s paní učitelkou za okna zmrznout. Druhý den si ozdoby  navázali na zábradlí. Měli z nich velkou radost. Doufáme, že jsme na několik dní kolemjdoucím vykouzlili úsměv na tváři...

 

« Předchozí strana 1 2 3 4 8 15 22 29 Další strana »
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace