Přejít na obsah

Historie školy v Jankově

1703 - první zmínka o jankovské škole ve farní kronice
1718 - Jiří Kounický je zmiňován jako jankovský učitel
1744 - zmiňován Petr Vetzker
1744 až 1771 - nejsou k dispozici žádné zprávy o škole
1771 - učitelem je Martin Mašek, škola v té době byla na místě dnešní budovy čp.10,měla 1 místnost, kde se učilo 100 dětí a později byla přistavěna místnost pro učitele
10.10.1792 - učitelem je syn Martina Vojtěch Mašek, za jeho působení byla udělána druhá třída a nový pokoj pro učitele
1820(1821) - učitelem je Antonín Filipovský
1824 - vystavěna nová školní budova s patrem, v patře jsou dvě třídy, v přízemí byt pro učitele. Škola má zahradu se sadem.
1865 - učitelem je Antonín Všetečka
1875 - učitelem je Emanuel Hrubý
1.10.1880 - ve škole je otevřena třetí třída, do školy dochází 300 žáků
1881 - zřízena školní zahrada a letní tělocvična
1.1.1888 - otevřena čtvrtá třída, do školy dochází 350-360 žáků
1.1.1896 - otevřena pátá třída
1900 - škola je rozšířena o východní a západní křídlo nákladem 15.000 zl.,nová budova měla 6 tříd, sborovnu, kabinet, pokojík pro učitele. V obci byla vypsána pro získání peněz na stavbu daň zvaná "pivní krejcar".
1903 - Em. Hrubý odchází na odpočinek a jeho nástupcem se stal Jan Makeš
1911 - řídícím učitelem je Alois Bludovský
1917 - po Al. Bludovském nastupuje Cyrill Pánek
1.8.1920 - podána žádost o vytvoření měšťanské školy, tato žádost byla kladně vyřízena. Prvým ředitelem je Václav Stejskal
1.3.1922 - povoleno zřízení měšťanské školy>
1.9.1922 - ředitelem měšťanky je Antonín Schwarzinger, na obecné škole stále C.Pánek
1.9.1922 - otevřen 1. ročník v obecné škole, kde byly zrušeny 4. a 5. třída a škola obecná byla přeměněna na trojtřídní
15.6.1924 - začala stavba nové měšťanské školy
1.6.1925 - obě jankovské školy jsou spojeny v jednu, ředitelem se stal František Heicman
1.5.1926 - dokončena budova nové školy (čp.29),škola měla třídy pro tři ročníky, kreslírnu s el.osvětlením, pracovnu, sborovnu, ředitelnu, tři kabinety,prádelnu,byt pro ředitele školy,dva byty pro ženaté učitele, byt pro svobodného učitele,byt pro školníka, oddělené záchody pro chlapce a dívky, výtah na uhlí, el.osvětlení a vodovod
1.8.1938 - se měšťanská škola stala školou újezdní
Ve školním roce 1941/1942 se měšťanská škola stala školou výběrovou,vstup byl podmíněn přijímacím řízením (němčina, čeština, počty a vlastivěda )
1.7.1942 - ředitel F.Heicman odchází do výslužby, novým ředitelem je Ladislav Červ
2.7.1942 - byl odsouzen k trestu smrti jankovský učitel Václav Pech, tento trest mu později byl změněn na trest káznice
1944 - učitelka Božena Vilímová je zatčena gestapem za poslech zahraničního rozhlasu, učitel František Vyskočil poslán do koncentračního tábora
Ke konci války jsou někteří učitelé totálně nasazeni do továrny na munici ve Vlašimi a jeden do továrny organizace Todt v Pardubicích
květen 1945 - jankovská škola (29) je poškozena při ubytování vojsk SS, během osvobozování ČSR se ve škole neučí, pravidelné vyučování ve školách bylo zahájeno až 23/5/1945. Na podzim 1945 se z vězení i táborů vrátili učitelé Pech, Vilímová i Vyskočil
1.7.1947 - ředitelem měšťanské školy je opět Fr. Heicman
1947 - zaveden "zimní čas" a žákovské samosprávy
24.2.1948 - učitelé se účastní protestní stávky
1.1.1949 - ředitelem je opět L.Červ, Fr.Heicman odchází do výslužby
29.4.1949 - měšťanka se stala střední školou
21.12.1950 - ředitelem se stal Emanuel Heller
1.4.1962 - úmrtí E.Hellera je zatímním ředitelem A.Korecký
1.9.1962 - ředitelem jmenován Vlastimil Mašek
1963 - generální oprava budovy čp.10
1.9.1965 - ředitelem je jmenován Jaroslav Havlíček, po dobu jeho nemoci (12/1965 ) jej zastupoval František Kubálek
1.9.1967 - František Kubálek je jmenován ředitelem
1.9.1970 - Arnošt Korecký je jmenován ředitelem
198x - 2 generální oprava budovy čp.10
1.7.1990 - Mgr.Jana Boršovská je jmenována ředitelkou školy
1992 - oprava budovy čp. 29
1999 - oprava fasády čp.10, plynofikace budovy čp. 29
2003 - rekonstrukce budovy čp.29, z bytů pro učitele vybudovány 4 třídy, z čp.10 přestěhovány třídy 1.stupně, nová pracovna výpočetní techniky
2005 - v budově č.p. 10 otevřena výstavní síň - Bitva u Jankova
2006 - nová dlažba na chodbě v 1. patře budovy č.p. 10
2007 - ve výstavní síni zřízena druhá místnost - Bitva u Jankova
2007 - č.p. 29 nový nátěr oken v západní části budovy
3.9.2007 - obnova nátěru sálu tělocvičny, ve středovém kruhu vytvořen znak školy
2009  - zateplení a nová střecha tělocvičny
2010-2011 - rekonstrukce školní jídelny a stavba nového pavilonu mateřské školy v č.p.10
2010 - nové dveře u hlavního vchodu do budovy č.p.29
2011  - nové vchodové dveře do budovy č.p.29 (za kapličkou sv.J.Nepomuckého)
2013 - oprava střechy č.p. 29 a nově vytvořené úžlabí na straně ze dvora
2014 - barevně vymalovány všechny prostory budovy č.p. 29
1.8.2014 - Mgr. Václav Nerad je jmenován ředitelem na základě konkurzního řízení
2016 - výměna oken na severní a západní straně
2016 - nová fasáda na severní a západní straně
2017 - výměna oken na jižní straně
2017 - nová fasáda na jižní straně
2017 - výměna laminátové střechy nad průjezdem v budově Karlova 10 (budova MŠ a ŠJ) a osazení střešních oken
2018 - výměna oken na východní straně budovy č.p.29
2019  - rekonstrukce plynové kotelny, nova střešní krytina budovy č.p.29
2020 - v podkroví budovy č.p. 29 vybudovány dvě nové odborné učebny s kabinetem a kanceláří, umožněn vstup do celé budovy školy postranním vchodem od kaple sv. Jana Nepomuckého, výtahová plošina ve všech patrech (bezbariérovost budovy)
 
 

 

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace