Přejít na obsah

Třídní akce

Třídní výlet sedmáků Posázavským pacifikem

vloženo 22. červen 2019

Spaníčko druháčků

vloženo 19. červen 2019

V pátek 14.6. jsme spali ve škole. Sešli jsme se v 17 hodin a hned jsme začali s přípravami. V plánu jsme měli plno věcí. Vytvořili jsme si přední strany našich portfolií. Vymysleli jsme a začali tvořit velkou hru pro příští školní rok. Zvládli jsme si zapéct tousty a nazdobit talíře plné mléčných pochoutek. Večer patřil pohádkám. Nejprve jsme viděli Princeznu ze mlejna. Po náročném dnu jsme usínali při pohádce Sůl nad zlato. I snídaně byla báječná. Napekly nám ji naše maminky. Už se těšíme na další naše společné nocování.    Žáci 2.ročníku ZŠ Jankov

Mléko do škol ve 4. třídě

vloženo 18. červen 2019

Den dětí ve 4. třídě

vloženo 10. červen 2019

Ochutnávkový koš v 5. třídě

vloženo 5. červen 2019

5. třída se zúčastnila akce Ochutnávkový koš v rámci školního projektu Mléko do škol.

Třídní výlet třeťáčků na Konopiště

vloženo 3. červen 2019

Ve čtvrtek 30. května jela celá třetí třída Základní školy Jankov na výlet na zámek Konopiště.

Vyjeli jsme ráno linkovým autobusem do Votic a dále do Benešova. V Benešově jsme nastoupili do ekovláčku, který nás svezl na zámek Konopiště. Cestou jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Vláček nám zastavil u Růžové zahrady, kterou jsme navštívili. Viděli jsme zde krásně rozkvetlou zahradu, skleník, ale nejkrásnější pohled byl na pávy. Také jsme se v zahradě několikrát na památku vyfotografovali. Dále jsme šli parkem k zámku. Byli jsme se podívat na medvěda Jiříka, který ležel a odpočíval ve svém výběhu.

Před zámkem jsme si prohlédli kašnu, do které jsme vhodili minci, a každý si mohl něco přát. Při procházce jsme také navštívili zámecké nádvoří a při zpáteční cestě jsme v ohradě uviděli jeleny, daňky a muflony.

Také jsme se podívali do obchůdku se suvenýry, kde jsme si mohli něco koupit. Poté jsme čekali na ekovláček, který nás dovezl zpět do Benešova. V Benešově na náměstí jsme měli chvíli rozchod. Mohli jsme si koupit nějaké drobnosti či sladkosti. Na závěr výletu nám všem paní učitelka koupila zmrzlinu. Pak následovala cesta do Jankova. Všichni jsme si výlet užili, počasí nám přálo a už se těšíme na příští rok, kam zase na výlet vyrazíme.  Kristýna Fousková, Anna Lupačová a Nikola Vaňková, 3. třída ZŠ Jankov

Noc s Andersenem na II. stupni

vloženo 11. duben 2019

Noc s Andersenem v Jankově

V pátek 5. dubna jsme se sešli ve škole v 18 hodin na Noc s Andersenem. Udělali jsme si k večeři výborné toasty a rozdělili se do pětičlenných týmů. Po patře druhého stupně naší školy jsme se vydali hledat otázky o literatuře a vymýšleli na ně odpovědi. Tři týmy měly stejný počet bodů a tak následoval rozstřel. První tři týmy dostaly sladkou odměnu. Před spaním jsme se unavili tancem. Zalehli jsme do spacáků a koukali na komedii. Komedie skončila po půlnoci a šli jsme spát. Ráno jsme si zabalili věci, nasnídali se a jeli domů. Celý večer jsme si moc užili.

B. Kocourková, M. Dvořáková, A. Buchalová

Noc s Andersenem 1. třída

vloženo 11. duben 2019

V pátek 29. dubna se prvňáčci ze ZŠ Jankov rozhodli zúčastnit spaníčka ve škole v rámci Noci s Andersenem. Jelikož to bylo naše první spaní ve škole, pro některé i první noc bez maminek a tatínků, panovaly lehké obavy. Společně jsme se sešli v 18 hodin v naší třídě. Než jsme se pustili do přípravy večeře, vyprávěli jsme si známé pohádky. Všichni pozorně naslouchali, aby jim nic neuniklo, protože pohádky se nám pomíchaly a děti musely tuto neplechu napravit.

K večeři jsme si pochutnali na výborných špagetách. Po večeři jsme se už těšili, až zalehneme do spacáků a při pěkné pohádce pomalu usneme. Ráno jsme se mohli těšit na dobrůtky od našich maminek. Naše první spaníčko se velmi vydařilo.

Lucie Macešková a žáci 1. třídy

Motivační hry THOVT v 1.,2.,4.,5. a 7. třídě

vloženo 5. duben 2019

Hra Středověk

Dnes vám povíme o naší dvouhodinové hře. Ve čtvrtek 4. dubna přijela k nám do školy paní z nakladatelství Thovt. Nejprve jsme se rozdělili do tří skupin. V každé skupině jsme si vybrali krále nebo královnu, obchodníka, historika a posla. Postupně si je paní volala k sobě a každý dostal list s úkoly. Dostali jsme do skupiny hromádku knížek a král šel vylosovat obálku s územím a dalšími kartičkami. Museli jsme odpovědět na čtyři otázky a za to jsme od ní dostali potřebné suroviny. Posel chodil s materiálem, aby za to dostal nějaké území. S kartičkami jsme obchodovali a rozšiřovali svoje království. Na hru jsme měli 90 minut. Pak jsme museli sečíst kartičky, napsat body a sečíst vše dohromady. Paní sečetla všechny skupiny a vyhlásila vítěze.

B. Daňková, M. Kovaříková, A. Neckářová, E. Popková, 7. třída ZŠ Jankov

Akce Tonda obal v 1.,3.,4.,5. a 9. třídě

vloženo 5. duben 2019

Tonda Obal na cestách, tentokrát v Jankově

V úterý 2. dubna k nám přijely dvě lektorky s programem „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnily všechny třídy základní školy i celá mateřská škola. Na názorných příkladech nám paní vysvětlila, jak máme správně třídit odpad, co patří a nepatří na spálení do kamen a kotlů. Dnes již všichni umíme rozlišit kontejnery na tříděný odpad a víme, že se máme řídit i cedulkami na nich, ne jen jejich barvami. Na toto téma jsme si zahráli také hru. Karty s obrázky různých předmětů jsme „vyhazovali“ do správných malých kontejnerů a společně jsme si pak zdůvodňovali naše rozhodnutí. Dokonce jsme viděli i nové materiály, které vznikly recyklací odpadu. Celý program byl velmi zajímavý a naučný. Na konci vyučovací hodiny jsme dostali od paní lektorky záložku s informacemi, kdybychom náhodou někdy zapomněli, kam co patří a jak odpad roztřídit.

Blažková I., Bukačová E., Popková E., ZŠ a MŠ Jankov

Ponožkový den 2. třída

vloženo 1. duben 2019

Noc s Andersenem 4. třída

vloženo 1. duben 2019

V pátek 29.3.2019 jsme se v 17.00hod opět sešli ve škole, čekala nás totiž Noc s Andersenem. Během večera jsme se o tomto dánském spisovateli dozvěděli mnoho informací. Naše paní učitelka nám vymyslela spoustu aktivit, za které jsme dostávali body a nakonec jsme si odnesli i nějakou odměnu. Zvládli jsme toho celkem dost: vyráběli jsme botu z papíru, protože Andersenův otec byl švec, na chodbě jsme měli připraveno několik čísel a tipovali jsme, co daná čísla znamenají, hráli jsme AZ kvíz,…

Sami jsme si také udělali večeři, na které jsme si velmi pochutnali. Navíc nám maminky a babičky napekly spoustu dobrot, takže hlad jsme opravdu neměli.

Po večeři nás ještě čekala bojovka a před spaním nám paní učitelka promítla Andersenovu pohádku Malenka na staré promítačce. Byl to opravdu prima zážitek a těšíme se na další ročník.      Žáci 4.třídy

Noc s Andersenem 2. třída

vloženo 1. duben 2019

Také druháčci spali ve škole. Bylo to naše první spaníčko. Sešli jsme se v 18 hodin a dali jsme se do práce. Upravili jsme si třídu, abychom měli prostor na hry a tvoření. Ještě před večeří jsme začali vyrábět pohádkový strom, který budeme do konce školního roku zaplňovat pohádkami.

Velkým zážitkem byla i večeře. Pečené kuře s chlebem jsme jedli pouze rukama. Moc jsme si pochutnali a snědli všechno maso. Zbyl pouze pekáč a kosti.

Po večeři jsme dokončili náš strom. Zúčastnili jsme se i několika kol soutěže s hádáním pohádek, která probíhala na internetu. Četli jsme si své vlastní knížky.

Před večerkou jsme se podívali na kreslené Andersenovy pohádky. Viděli jsme Císařovy nové šaty, Malou mořskou vílu i Kouzelné křesadlo.

Ráno nás čekal nejen velký úklid třídy, ale i výborná snídaně s ňaminkami od maminek.

Ponožkový den v 5. třídě

vloženo 26. březen 2019

21. března proběhl v 5. třídě Ponožkový den na podporu lidí s  Downovým syndromem. 

4. a 5. třída na exkurzi v Mokate Votice

vloženo 14. březen 2019

V pondělí 11. 3. 2019 se naše čtvrtá třída ze ZŠ Jankov účastnila exkurze ve votické společnosti MOKATE Czech s. r. o., kde nám zaměstnanci ukázali jak vypadá výroba kávy a různých jiných sladkostí. Dozvěděli jsme se také,  jaký je rozdíl mezi oplatkou a sušenkou. Velmi nás zaujal robot, který pracovníkům ve výrobě pomáhal. Všude to moc krásně vonělo a mohli jsme i ochutnat  různé výrobky. Tato exkurze se nám moc líbila a velice děkujeme za možnost tuto firmu navštívit.   Zuzana Švestková, 4. tř.

13. 3. 2019 se 5. třída stejně jako 4. třída zúčastnila exkurze do firmy Mokate ve Voticích.

Taneční 3. třídy

vloženo 28. únor 2019

Ukázková hodina ve 2. třídě

vloženo 17. leden 2019

 Na úterý 15. 1. jsme si naplánovali překvapení pro rodiče. Chtěli jsme jim ukázat, co všechno jsme se ve škole naučili a jaké aktivity nám k tomu napomohly.

   Po obědě jsme připravovali pohoštění. Namazali a nazdobili jsme chlebíčky i jednohubky. Pečlivě jsme uklidili třídu. Vybrali jsme naše oblíbené aktivity, např. koulovanou, přesmyčky, housenky, plácanou, zvony, skákanou, hádankové domino.

   V 16:00 hodin přišli maminky, babičky i sourozenci. Předvedli jsme jim, co rádi ve škole děláme. Všichni měli možnost zahrát si s námi. Maminky a babičky se vrátily do školních let a hrály s námi. Moc jsme si to užili a hodně jsme se přitom nasmáli.      Jitka Peroutková a žáci druhé třídy

 

Zmrzlinový pohár 3. třída

vloženo 14. leden 2019

Čertovský den ve 3. třídě

vloženo 7. prosinec 2018

Ve středu 5. prosince měli žáci třetí třídy Čertovský den. Hned zrána jsme se všichni převlékli za čerty a netrpělivě vyčkávali na první zvonění a na to, co nás dnes čeká.

První hodinu jsme odstartovali čertovským pozdravem a hned poté jsme si vymýšleli svá vlastní čertovská jména. Zazněla zde paní Luciferová, čertice Šmudla a čertík Bertík. Povídali jsme si o tom, kde čerti bydlí, jak vypadají, jak se umí tvářit a jiné zajímavosti. Zahráli jsme si na čerty. Mluvili jsme jako oni a nakonec hodiny jsme se naučili zpívat a tancovat ,,Čertí taneček.“

Během druhé hodiny nás navštívil opravdový Mikuláš, čerti a andělé. Všichni jsme poslušně a s respektem odrecitovali předem naučenou básničku. Za odměnu jsme dostali od anděla dobroty. Čerti dělali pěkný rámus, bouchali do lavic, zvonili zvony a strašili nás. Také si chtěli s sebou do pekla odnést dva naše spolužáky, ale nakonec si to cestou rozmysleli.

Při matematice jsme počítali v pracovních listech a vyplňovali jsme různé čertovské křížovky a osmisměrky. O hodině čtení jsme si přečetli článek o Mikulášovi a jeho původu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Předposlední hodina byla ukončena „Čertovským vysvědčením“ a dárkem od paní učitelky – kouzelným pekelným zlaťákem. Pak jsme v převlecích odkráčeli do tělocvičny, kde jsme si zahráli čertovské hry a zatancovali si na čertovské diskotéce. Všem se nám dnešní den velmi líbil a už se těšíme na příští návštěvu Mikuláše.     Žáci 3. třídy ZŠ Jankov

Miniprojekt 3. třídy - ČR

vloženo 26. listopad 2018
« Předchozí strana 1 2 3 4 5 Další strana »
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace