Přejít na obsah

Školní rok 2020-2021

Vyřazení žáků 9. třídy

vloženo 1. červenec 2021

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy proběhlo 30. června 2021 v sále OÚ Jankov.

Výroba třídních triček - 4. třída

vloženo 27. červen 2021

Od úterý do pátku si žáci ze 4. třídy zpestřili dny ve škole výrobou triček. Trička si nejprve sami navrhli, kdy nakreslili různé motivy, které by na tričku mohly být a dva nejlepší vyhrály. A poté pomocí razítek a barev vytvářeli trika s výherním motivem. Nakonec se na trička ještě všichni podepsali, aby měli vzpomínku.   Lukáš Filip

 

Projektový den – Voda, 3. a 4. třída

vloženo 27. červen 2021

Ve čtvrtek byl pro děti ze 3. a 4. třídy připraven projektový den, který byl zaměřen na vodu na naší planetě a jak je pro nás důležitá. Projektový den probíhal nejprve ve třídě a poté v tělocvičně, kde bylo připravené mobilní planetárium a prezentace. Ve třídě děti dostaly velký papír, na který měly napsat cokoliv je napadne, když se řekne „voda“. Poté jim byl přehrán dokument, který zmiňoval důležitost vody, ukazoval zásoby vody na Zemi, oceány a další.  Když už děti věděly o vodě více, tak byly rozděleny do dvojic a každá dvojice si mohla vybrat, zda bude chtít nakreslit koloběh vody nebo vysvětlit, co je voda. Poté se děti přesunuly do tělocvičny, kde už na ně čekalo postavené mobilní planetárium, ve kterém jim byl promítnut vesmír, mléčná dráha, sluneční soustava a Země z vesmíru. Společně s promítáním jim bylo od odborníka prezentováno, proč je voda důležitá, koloběh vody na Zemi, kolik je vody na naší planetě a další. Důležitá část této prezentace byla o znečištěné vodě a jejím čištění a vracení do oběhu.  Lukáš Filip

Vyhodnocení dubnové výzvy ke Dni Země

vloženo 22. červen 2021

V úterý 22. 6. 2021 byli oceněni žáci, kteří se zúčastnili dubnové výzvy ke Dni Země. Na cenu si museli počkat. Matka Země potřebovala na přípravu dárků čas, každý žák obdržel skleničku čerstvého medu. Obdarováni byli: N. Švestková (9. třída), J. Kocourek (8. třída), T. Vaňková (7. třída), J. Dvořák (7. třída), A. Zdvihalová (6. třída) a Z. Švestková (6. třída). A co všechno pro Zemi udělali? Vysadili nové listnaté stromy, třídili odpad, uklízeli odpadky v okolí vesnice, vyráběli věci denní potřeby z odpadních a přírodních materiálů nebo vysázeli květiny na veřejná prostranství.    Iva Chmůrová, ZŠ Jankov

 

Geologická exkurze 9. třídy

vloženo 20. červen 2021

Dne 1. 6. jsme vyrazili na kolech do Domu přírody Blaník. Ráno v 7:45 jsme vyjeli z Jankova a po cestě se k nám přidávali ostatní spolužáci. V Louňovicích jsme prozkoumali geologickou mapu před místní školou. Dál jsme pokračovali do geoexpozice v Kondraci. Když jsme tam dorazili, občerstvili jsme se a vyšlápli si na Blaník. Kdo chtěl, mohl vylézt i na rozhlednu. Pak jsme se vrátili do geoexpozice, kde jsme si opekli špekáčky. Po jídle jsme měli připravené úkoly od paní učitelky, které jsme vypracovali za pomoci geologické mapy. Poté jsme vyrazili na zpáteční cestu.

Děkujeme paní učitelce a panu školníkovi za to, že s námi tuto exkurzi absolvovali.   Žáci 9. třídy ZŠ Jankov

Dějepis trochu jinak

vloženo 16. červen 2021

Ve středu 16.6. jsme se místo hodiny dějepisu vypravili na vycházku po stezce okolo Jankova. Tady jsme se seznámili s historií jedné z nejvýznamnějších bitev třicetileté války. Ta se odehrála právě v místech, která denně míjíme při cestě do školy. Postupně jsme se zastavovali na jednotlivých stanovištích, na nichž jsme se dozvěděli vždy něco nového o tomto vojenském střetnutí, kde se utkala švédská a císařská vojska. Stezka je velmi zajímavá, avšak my jsme prošli jen několik stanovišť. Nejdéle jsme se zdrželi na návrší mezi Jankovem a Ratměřicemi, kde došlo ke kapitulaci císařského vojska. Zde jsme si ukázali, kde se jednotlivé armády nacházely, jak postupovaly v boji. Zaujaly nás i vojenské taktiky a zbraně, které se ve třicetileté válce používaly. Na závěr nám paní učitelka přečetla pověst o pokladu v lese Hartmany. Podél něj jsme se potom vydali na zpáteční cestu do školy. Byli jsme překvapeni, co se událo v době válečného konfliktu v našich vesnicích. Celá procházka byla velmi poučná a přínosná. Doufáme, že se také na jankovskou stezku přijdete podívat, abyste se i vy seznámili s historií jedné z nejkrvavějších bitev třicetileté války.

V. Procházka, F. Hubička, J. Dvořák a K. Vávra, žáci 7. ročníku ZŠ Jankov

  

Den dětí v ZŠ Jankov

vloženo 10. červen 2021

V pátek 4. 6. 2021 se v ZŠ Jankov konal dětský den. Žáci prvního stupně řešili úkoly na trase do Ratměřic a zpět, kterou jsme vyznačili žlutými fáborky. Tam, kde měli naši spolužáci vyplnit nějakou disciplínu, jsme přidali ještě dva červené fáborky. Úkolů bylo celkem 8 a týkaly se znalostí z prvouky, vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy nebo pracovních činností.

Na konci trasy jsme všem třídám zkontrolovali splnění úkolů a za správné odpovědi dostaly děti odměny. Počasí se vydařilo a všem se dětský den moc líbil.    Žáci páté třídy

  

Vítězné práce soutěže Pod rouškou - výtvarné i literární

vloženo 22. březen 2021

Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Pod rouškou.

Tak už zase tři měsíce učíme distančně. Jsme izolovaní a vyčerpaní. My učitelé máme nebo hledáme každý nějakou metodu, jak si doplňovat energii a zlepšit náladu. Chodíme ve volných chvílích ven nadýchat se čerstvého vzduchu a pobýt v přírodě, někdo čte, jiný něco tvoří.

  celý článek »

Leden v první třídě

vloženo 28. leden 2021

Jsme velmi rádi, že máme tu možnost, učit se ve škole. Práce máme stále dost, ale jsme šikovní a ,,makáme" na plné obrátky. V českém jazyce se doslova válíme v písmenkách. Při hodinách matematiky nás moc baví "matematická koulovačka". Nejlepší je, když můžeme pořádně zkoulovat paní učitelku. Psaní číslice 8 jsme trénovali i v hodině výtvarné výchovy a odměnou nám byli krásní tučňáci. O přestávkách se občas konají sáňkařské závody s vlastnoručně vyrobenými závodníky. A konec měsíce byl ve znamení vydávání našeho prvního vysvědčení.

Drakiáda školní družiny

vloženo 12. říjen 2020

HOLA HOLA DĚVČÁTKA

HOLA HOLA KLUCI

PODZIM KLEPE NA VRÁTKA

PŘILÉTAJÍ DRACI

Máme tady podzim a s ním spojenou soutěž s nejlépe létajícím drakem. Pokaždé věříme, že nebude pršet, že alespoň trochu zafouká, ale počasí se poručit nedá. Takže 24.9. jsme si vyrazili na zdejší fotbalové hřiště se svými draky, vše vypadalo slibně i větřík pofukoval. Draci už byli ve vzduchu, ale po chvíli se nebe zatáhlo, zahřměly hromy a bylo to tady. Čtvrthodinový slejvák jsme přežili pod střechou. Vody teklo všude kolem, ale to nás nikterak neodradilo. Své draky jsme opět vypustili na nebe a odpoledne si užili. Za své umění pouštění draků jsme všichni obdrželi diplom a sladkosti. Děkujeme dívkám dnes už z druhého stupně, Adélce Zdvihalové a Zuzce Švestkové, které přišly pomoci hlavně těm nejmenším. I ony si ještě pamatují na chvíle, kdy byly v jejich kůži. 

Exkurze 1. stupně po stezkách okolo Jankova

vloženo 12. říjen 2020

Dne 1.10. vyrazil 1. stupeň naší školy na exkurzi po stezkách okolo Jankova. Každá třída se vydala jiným směrem.

První třída si vybrala trasu Šustova běhu. Během cesty hledali předměty se stejným počátečním písmenem, stavěli domečky pro skřítky, trefovali se šiškami do stromu a hráli nejoblíbenější hru „Na škodiče.“ celý článek »

Jak jsme si zopakovali mozek

vloženo 12. říjen 2020

Několik hodin přírodopisu jsme vyráběli maketu mozku, která nám měla posloužit k zopakování učiva o tomto lidském orgánu. Na její výrobu jsme použili škrobovou vodu a toaletní papír, který jsme namokřili, nalepili ho na nafouknutý balónek a nechali uschnout. V dalších hodinách jsme mozek vybarvili a popsali. Byla to velice zábavná činnost, nejvíce jsme se však pobavili, když jsme si naše mozky sami nasadili na hlavu.

Nikola Švestková a Eliška Karasová, 9. třída

Výstava jablek

vloženo 12. říjen 2020

První hodinu pracovních činností nám paní učitelka Chmůrová oznámila, že si uspořádáme výstavu jablek. 22. září jsme si vyráběli jmenovky, na kterých bylo napsáno, kdo jablko vystavuje, o jakou odrůdu jablka se jedná a odkud pochází. Za týden jsme si pak přinesli vzorky jablek z vlastních zahrádek, jedno jsme naleštili, druhé rozkrájeli. Oboje jsme společně se jmenovkami vystavili na připravené lavice. Každý ochutnal jablko svého spolužáka a hlasovacími lístky pak rozhodl, čí jablko bylo nejchutnější. První místo získalo jablko odrůdy Merkur vystavovatelky Elišky Němečkové. O druhé a třetí místo se rozdělili Tereza Wittnerová a Christos Kleanthous.

Jablíčkové téma jsme zakončili tento týden, kdy jsme si ve škole z tohoto ovoce připravili nejrůznější sladké dobroty.   Adélka Zdvihalová, 6. třída

Dopravní výchova žáků 4. a 5. třídy

vloženo 12. říjen 2020

V pondělí 5.10. se žáci 4. a 5. třídy z Jankova vypravili na benešovské dopravní hřiště. Po osmé hodině ranní nasedli do objednaného autobusu a těšili se na procvičení svých cyklistických dovedností. Na místě nás přivítal městský policista, který děti provázel celé dopoledne.

V první části se žáci seznámili s teorií, kde si zopakovali dopravní značky a předpisy, které je nutné dodržovat v silničním provozu. Následovala praktická část, tu si všichni velmi užili. Nejprve bylo třeba seřídit sedla na vypůjčených kolech, nasadit si helmy. A mohlo se vyrazit. Děti si na hřišti vyzkoušely průjezd kruhovým objezdem a různými druhy křižovatek, zastavení na červenou či před železničním přejezdem. Na hřišti bylo velice důležité udržet pozornost a dokázat sledovat všechny dopravní značky, aby nedošlo ke kolizi. Někteří žáci také na chvíli odložili kola a vyzkoušeli si roli chodců. Jen výjimečně některé děti přemohla touha porušit nějaký dopravní předpis a projet křižovatkou na červenou nebo nezastavit na „stopce“. Žádná nehoda se však nestala. Trénink jízdy na kole v simulovaném silničním provozu byl pro všechny přínosný. I přes lehký déšť, který nás zastihl, se všichni velmi snažili a nenechali se nepřízní počasí odradit.   Lucie Šulcová

Otevření nových prostor Základní školy Jankov

vloženo 1. září 2020

Naše škola tentokrát zůstala otevřená pro veřejnost i poté, co jí po krátkém přivítání s třídními učitelkami radostně opustili žáci školy. V 10 hodin byla za přítomnosti významných hostů z řad starostů obcí a realizátorů přestavby školy přestřižena páska. Po několikaměsíčním čekání, které způsobilo zavření školy v důsledku koronavirové epidemie,  celý článek »

Zahájení školního roku 2020/2021, šerpování prvňáčků

vloženo 1. září 2020

Začátek školního roku

V úterý 1. září v 8 hodin proběhlo slavnostní zahájení školní roku 2020/2021 v sále Obce Jankov. Společně jsme přivítali 18 prňáčků, kteří byli na vyzdobeném pódiu představeni všem budoucím spolužákům a tradičně obdrželi krásnou barevnou šerpu s nápisem Prvňáček 2020.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace