Přejít na obsah

Malá kopaná Votice 26. červen 2018
Školní olympiáda 27. červen 2018
Besídka školní družiny 28. červen 2018
Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy 29. červen 2018

Aktuální informace

Sběr papíru a PET lahví

vloženo 1. říjen 2013


Prevence sociálně patologických jevů

vloženo 19. září 2013

Dne 1. října bude v 9. třídě zahájen program prevence sociálně patologických jevů - Satiterapie pro život.

Program je zařazen do výukového (tématického) plánu předmětů Výchova ke zdraví a Svět práce. Proběhne ve 12 vyučovacích hodinách.

Program bude realizován pod vedením Bc. Jana Koláčného ve spolupráci s preventistkou sociálně patologických jevů Jitkou Peroutkovou , výchovnou poradkyní Ivou Chmůrovou a vedením školy.

Náklady na program budou hrazeny z prostředků Klubu rodičů.

                                                   Mgr. Jana Boršovská, ředitelka školy

Dětská vlastivěda 4. třídy

vloženo 3. září 2013

Čtvrtá třída se zapojila v tomto školním roce do prokejtu Mikroregionu Džbány Dětská vlastivěda. Pro více informací se podívejte do sekce Třídní akce.

Informace k zahájení školního roku 2013/2014

vloženo 29. srpen 2013

Slavnostní zahájení se uskuteční  2.9.2013 od 8:00 hod. v sále Obecního úřadu Jankov. Konec pondělního vyučování bude v 10:00 hod. V 11:00 hod. mají žáci možnost jít na oběd (ráno je nutno nahlásit třídní učitelce). Školní družina bude otevřena do 13:00 hod.

Odhlašování obědů

vloženo 29. srpen 2013

V souvislosti s ustanovením zákona o školských zařízeních (Školský zákon č.561/2004) nemá žák nepřítomný ve škole nárok na odběr oběda za sníženou cenu tj. jen za cenu potravin (žáci MŠ 3-6 let 30,00  Kč, žáci MŠ více než 6 let 32,00 Kč, žáci ZŠ 7-10 let 22,00 Kč, žáci ZŠ  11-14 let 24,00 Kč, žáci ZŠ od 15 let a zaměstnanci školy 26,00 Kč). Oběd za sníženou cenu lze vydat jen v prvý den nepřítomnosti žáka ve škole (z důvodu nemoci) do přinesených nádob mezi 11,00 – 12,00 hod. 

Stravování je nutné odhlásit  p ř e d e m , nejpozději ráno v den nepřítomnosti dítěte do 8,00 hod. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. V případě pozdní odhlášky bude oběd naúčtován. Neodhlášená strava propadá bez náhrady, a navíc je nutno uhradit všechny režijní náklady (plnou cenu: dospělí a 9. tř.58,Kč,  děti ZŠ ml. 54,-Kč, děti ZŠ  st.56,-Kč, děti MŠ ml.62,-Kč, děti MŠ st. 64,-Kč.

ODHLÁŠKY STRAVY: TELEFONICKY 317 833 236 nebo SMS 721 028 454 nebo OSOBNĚ V JÍDELNĚ

Výročí Cyrila a Metoděje

vloženo 28. červen 2013

Letošnímu 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se věnovali žáci 7. ročníku i v rámci výuky Výpočetní techniky. Nejzdařilejší prezentace si můžete prohlédnout v sekci Práce žáků.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy

vloženo 24. červen 2013

Dne 28.6.2013 v 9:00 hod. bylo v zasedací síni OÚ Jankov za účasti pana starosty slavnostně předáno závěrečné vysvědčení žákům 9.třídy. Na fotografie p. Halaškové se podívejte do galerie.

 

Basketbalisté bodovali v turnaji O pohár Čertova břemene

vloženo 20. červen 2013

Každý rok jezdí tým basketbalistů z jankovské školy do Borotína, aby zde změřil své síly s družstvy z jiných základních škol. Letos se nám v turnaji O pohár Čertova břemene, který se uskutečnil ve čtvrtek 20. června, obzvláště dařilo. Družstvo našich chlapců ze šesté až deváté třídy obsadilo krásné druhé místo. Jelikož panovalo venku strašlivé horko a v sále nebyly pro hru příznivé podmínky, přistoupili pořadatelé turnaje k hodnocení individuálních disciplín. Mezi ty patřily například slalom s míčem, střelba na koš nebo tzv. americký vyřazovák. Nejlepším střelcem na koš byl vyhlášen náš Matěj Burda z 9. třídy. Účastníci zápasů převzali ceny z rukou starosty Borotína Ing. Antonína Brože a ředitele tamní školy Josefa Kubeše.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří obstarali dopravu dětí na turnaj, ale náš dík patří taktéž organizátorům zápasu.   Mgr. Václav Nerad 

Divadelní představení dramatického kroužku

vloženo 15. červen 2013

Ve středu 26. června nastal námi dlouho očekávaný den. Po dobu několika měsíců jsme s dětmi z dramatického kroužku jankovské školy nacvičovali divadelní představení s názvem Elce, Pelce, do pekelce. A věřte mi, že to opravdu nebylo jednoduché. Od počátku nácviků jsme se setkávali s mnoha problémy. Nejprve se děti vůbec nemohly naučit text, poté se ve škole rozšířila chřipka. A bylo po zkoušení. V neposlední řadě někteří žáci svou roli vzdali, a tak jsme chtěli celý kroužek rozpustit. Ale děti se nehodlaly tak snadno vzdát. Chtěly dokázat, že to zvládnou, že se obtížně zapamatovatelný text přeci jen naučí a svůj talent ukáží veřejnosti. Narychlo jsme tedy sehnali náhradníky a pokračovali jsme ve zkoušení. Velmi si obrovské snahy dětí cením a vážím si také toho, že divadlu věnovaly velké množství ze svého volného času. Samozřejmě jsme si o zkouškách užili také spoustu legrace, zasmáli jsme se množství přeřeků a často i dlouhých pauz, které ve scénáři napsané nebyly. Myslím si, že nakonec všechno dopadlo tak, jak si žáci za své úsilí zasloužili. Pro herce není přece nic krásnějšího, než být odměněn potleskem diváků.   Mgr. Olga Kolářová 

Po stopách bitvy u Jankova

vloženo 13. červen 2013

Obec Jankov, ZŠ a MŠ Jankov a Klub rodičů zvou všechny na XIII. ročník pochodu  Po stopách bitvy u Jankova, který se uskuteční  8. června 2013. Opět si můžete vybrat ze dvou tras pěších a jedné cyklotrasy.

Mapky a popis trasy: 1) pěší trasa 10 km2) pěší trasa 15 km 3) cyklotrasa 35 km

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace