Přejít na obsah

Slavnostní předání vysvědčení 9. třídě v zasedací… 21. červen 2019

Aktuální informace

Aktuální informace

vloženo 2. říjen 2013

Podívejte se na nové fotografie z kroužku vaření jak jsme vařili pizzu, palačinky nebo zapečené brambory!!

 

Testování 6. tříd

vloženo 2. říjen 2013

SCIO testování Stonožka žáků 6.ročníku proběhne v období od 7. 10. do 18. 10. 2013. Testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů se zúčastní všichni žáci šesté třídy.  

Sběr papíru a PET lahví

vloženo 1. říjen 2013


Prevence sociálně patologických jevů

vloženo 19. září 2013

Dne 1. října bude v 9. třídě zahájen program prevence sociálně patologických jevů - Satiterapie pro život.

Program je zařazen do výukového (tématického) plánu předmětů Výchova ke zdraví a Svět práce. Proběhne ve 12 vyučovacích hodinách.

Program bude realizován pod vedením Bc. Jana Koláčného ve spolupráci s preventistkou sociálně patologických jevů Jitkou Peroutkovou , výchovnou poradkyní Ivou Chmůrovou a vedením školy.

Náklady na program budou hrazeny z prostředků Klubu rodičů.

                                                   Mgr. Jana Boršovská, ředitelka školy

Dětská vlastivěda 4. třídy

vloženo 3. září 2013

Čtvrtá třída se zapojila v tomto školním roce do prokejtu Mikroregionu Džbány Dětská vlastivěda. Pro více informací se podívejte do sekce Třídní akce.

Informace k zahájení školního roku 2013/2014

vloženo 29. srpen 2013

Slavnostní zahájení se uskuteční  2.9.2013 od 8:00 hod. v sále Obecního úřadu Jankov. Konec pondělního vyučování bude v 10:00 hod. V 11:00 hod. mají žáci možnost jít na oběd (ráno je nutno nahlásit třídní učitelce). Školní družina bude otevřena do 13:00 hod.

Odhlašování obědů

vloženo 29. srpen 2013

V souvislosti s ustanovením zákona o školských zařízeních (Školský zákon č.561/2004) nemá žák nepřítomný ve škole nárok na odběr oběda za sníženou cenu tj. jen za cenu potravin (žáci MŠ 3-6 let 30,00  Kč, žáci MŠ více než 6 let 32,00 Kč, žáci ZŠ 7-10 let 22,00 Kč, žáci ZŠ  11-14 let 24,00 Kč, žáci ZŠ od 15 let a zaměstnanci školy 26,00 Kč). Oběd za sníženou cenu lze vydat jen v prvý den nepřítomnosti žáka ve škole (z důvodu nemoci) do přinesených nádob mezi 11,00 – 12,00 hod. 

Stravování je nutné odhlásit  p ř e d e m , nejpozději ráno v den nepřítomnosti dítěte do 8,00 hod. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. V případě pozdní odhlášky bude oběd naúčtován. Neodhlášená strava propadá bez náhrady, a navíc je nutno uhradit všechny režijní náklady (plnou cenu: dospělí a 9. tř.58,Kč,  děti ZŠ ml. 54,-Kč, děti ZŠ  st.56,-Kč, děti MŠ ml.62,-Kč, děti MŠ st. 64,-Kč.

ODHLÁŠKY STRAVY: TELEFONICKY 317 833 236 nebo SMS 721 028 454 nebo OSOBNĚ V JÍDELNĚ

Výročí Cyrila a Metoděje

vloženo 28. červen 2013

Letošnímu 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se věnovali žáci 7. ročníku i v rámci výuky Výpočetní techniky. Nejzdařilejší prezentace si můžete prohlédnout v sekci Práce žáků.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy

vloženo 24. červen 2013

Dne 28.6.2013 v 9:00 hod. bylo v zasedací síni OÚ Jankov za účasti pana starosty slavnostně předáno závěrečné vysvědčení žákům 9.třídy. Na fotografie p. Halaškové se podívejte do galerie.

 

Basketbalisté bodovali v turnaji O pohár Čertova břemene

vloženo 20. červen 2013

Každý rok jezdí tým basketbalistů z jankovské školy do Borotína, aby zde změřil své síly s družstvy z jiných základních škol. Letos se nám v turnaji O pohár Čertova břemene, který se uskutečnil ve čtvrtek 20. června, obzvláště dařilo. Družstvo našich chlapců ze šesté až deváté třídy obsadilo krásné druhé místo. Jelikož panovalo venku strašlivé horko a v sále nebyly pro hru příznivé podmínky, přistoupili pořadatelé turnaje k hodnocení individuálních disciplín. Mezi ty patřily například slalom s míčem, střelba na koš nebo tzv. americký vyřazovák. Nejlepším střelcem na koš byl vyhlášen náš Matěj Burda z 9. třídy. Účastníci zápasů převzali ceny z rukou starosty Borotína Ing. Antonína Brože a ředitele tamní školy Josefa Kubeše.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří obstarali dopravu dětí na turnaj, ale náš dík patří taktéž organizátorům zápasu.   Mgr. Václav Nerad 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace